09.06.2020 r

Podczas muzycznego uwielbienia wraz z o.Antonello będziemy adorowali Pana Jezusa zgodnie z zaleceniami liturgicznymi. Zatem obowiązują nas poniższe zalecenia:

„(…)Zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Tutaj limit osób również przestaje obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób. (…)”

Do zobaczenia, z Panem Bogiem +++

***

W tym roku wyjątkowo zapraszamy do kościoła parafialnego św. Józefa w Wolsztynie. Niestety ze względu na zaistniałą sytuację nie jesteśmy w stanie zagwarantować wszystkim miejsca w kościele. Sytuacja w kraju zmienia się tak dynamicznie, że najpewniej nikt nie wie ilu ludzi będzie mogło wejść do kościoła. W chwili redagowania zaproszenia dozwolona liczba osób w kościele wynosi 100. Miejsca są odpowiednio wyznaczone i ponumerowane. Będziemy na bieżąco aktualizować informacje. Trwajmy razem na modlitwie. Z Panem Bogiem.